Banken moeten vechten om hun hoofd boven water te houden. De een na de andere bank moet om steun bij de overheid vragen. Overal heeft men het over het inkrimpen van de economie, over de krediet crisis en natuurlijk over de gevolgen hiervan. Opvallend is echter dat de islamitische banken in de wereld onder deze crisis niet of nauwelijks te lijden hebben. Als je je hier echter iets meer in verdiept, dan blijkt dit misschien helemaal niet zo verrassend te zijn.

Islamitisch bankieren

Islamitisch bankieren betekent bankieren aan de hand van de sharia. De sharia is de islamitische wetgeving die voortkomt uit de koran en de overleveringen van de profeet Mohammed. Een van de belangrijkste dingen binnen het islamitisch bankieren is dat er geen rente (riba) mag worden geheven. Rente is volgens de koran namelijk verboden (haram). De reden hiervoor is dat door middel van rente woekerwinsten kunnen worden gemaakt. Iemand die veel geld heeft, of een instelling (zoals een bank) met veel geld, kan door middel van rente misbruik maken van het feit dat iemand anders weinig geld heeft. Wat islamitisch bankieren op deze manier tegen wil gaan is dat iemand die rijk is geld kan verdienen aan iemand die arm is.

Natuurlijk willen ook islamitische banken wel winst maken. Maar hier bestaan andere regels voor. Een voorbeeld hiervan is dat wanneer je bij een islamitische bank geld leent je daar ook voor moet betalen, maar dit te betalen bedrag staat van te voren vast. Dit is het essentiële verschil met een westerse bank. Want het feit dat de rente omhoog en omlaag kan gaan wanneer je bij een westerse bank bijvoorbeeld een hypotheek afsluit is een van de oorzaken van de hypotheekcrisis. Wanneer de rente ineens omhoog gaat en jij daardoor je hypotheek niet meer kunt betalen, heb je een probleem. Dan kan de bank namelijk van jou het gehele bedrag opeisen. En wanneer je dit niet hebt, raak je je huis kwijt.

Islamitisch bankieren in Nederland

In Nederland proberen een aantal moslims al sinds lange tijd een islamitische bank op te richten. Tevergeefs, gezien de huidige Nederlandse wetgeving is het momenteel niet mogelijk. In Engeland echter bestaat wel al geruime tijd een islamitische bank die erg succesvol is.

Waarom islamitische banken niet te lijden hebben onder de de huidige crisis

Door de aard van het islamitisch bankieren hebben de islamitische banken in de wereld niet te lijden onder dezelfde crisis waar andere banken in de wereld grote negatieve gevolgen van ondervinden. Dit komt vooral doordat islamitische banken niet handelen in schulden. Het handelen in schulden is namelijk èèn van de hoofdoorzaken van de kredietcrisis in Amerika en Europa. Door te handelen in schulden konden op een gegeven moment banken onderling bepaalde beloftes niet meer waar maken. Toen dit bekend werd was in èèn klap al het vertrouwen weg tussen de verschillende banken en wilden banken elkaar geen geld meer lenen. Hierdoor moeten banken nu bij overheden aankloppen voor geld, en dreigt er voor vele banken faillissement.

Ook distantiëren islamitische banken zich van het speculeren op de markt, wat grote risico’s met zich meebrengt. Als het namelijk goed gaat dan kan dit speculeren veel geld opleveren, maar mocht het mis gaan dan kunnen grote verliezen het gevolg zijn. De islamitische banken mogen dit volgens de islamitische wetgeving niet doen, zij mogen alleen handelen in duurzame producten. De investeringen die zij doen mogen dus geen grote risico’s met zich meebrengen.

Kunnen we hier iets van leren?

Van de kredietcrisis zoals wij die in Europa en in Amerika ondervinden, hebben de islamitische banken dus geen last, aangezien ze niet handelen in deze risicovolle producten; die op dit moment vele banken in het westen de das om doen. De islamitische banken zullen hooguit de algemene economische gevolgen van de kredietcrisis voelen, zoals waarschijnlijk alle financiële instellingen in de wereld.

Dus misschien moeten we toch maar zorgen dat er zo snel mogelijk ook in Nederland een islamitische bank komt, dan blijft er in ieder geval èèn bank wel overeind! Of, zonder met ze allen islamitisch te moeten gaan bankieren zouden we tenminste in de toekomst meer kunnen investeren in duurzame en minder risicovolle producten. We zouden beter verder in de toekomst kunnen investeren, dan dat we zo snel mogelijk veel geld willen verdienen.

financieel.infonu.nl