As-salamu Aleikum. Beste broeder, zuster in de Islam,

Het opdoen van kennis is een verplichting voor iedere moslim. De ene wordt imam, de andere doctor en de andere monteur. We dienen een bijdrage te leveren aan de gemeenschap en van nut te zijn voor de mensheid.

Echter wordt het steeds lastiger voor moslims om te studeren, de studiefinanciering verandert van een gift naar een rentedragende lening. En we weten allen dat rente niet toegestaan is in de islam. Het is tijd voor ons als Ummah om met oplossingen te komen.

 

STUDEREN IN NEDERLAND

In samenwerking met de Islamitische Ontwikkelingsbank (IDB) heeft stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening (ORFD) een studiefonds opgezet in Nederland voor moslimstudenten. Het iStudiefonds. Hier mee is het voor studenten mogelijk om een renteloze lening te krijgen die na de studie terugbetaald kan worden.

HOE WERKT HET?

Voor het komend studiejaar 2013-2014 mag iStudiefonds drie (aankomende) studenten voorzien van een studentenlening, die na het hebben van een vaste baan RENTELOOS en in samenspraak afbetaald dient te worden. Studenten kunnen zelf bepalen hoeveel ze lenen, met een maximum van EUR 8.000,- per jaar. Meer informatie is te vinden op:http://www.istudiefonds.nl

DOORSTUREN EN VERSPREIDEN

Wij verzoeken u vriendelijk om de komende weken behulpzaam te zijn door het iStudiefonds onder de aandacht te brengen binnen uw eigen familiekring, vrienden en netwerk. Voor vragen zijn wij te bereiken via [email protected]

BLIJF KENNIS OPDOEN

Ook als je niet studeert of niet een van deze drie bent geworden dan moet je goed nadenken hoe je invulling geeft aan deze plicht om kennis op te doen. Er zijn velen (islamitische) cursussen en opleidingen in Nederland en België. Je bent het verplicht aan jezelf en de gemeenschap om jezelf te blijven ontwikkelen